Program PO 2007 - 2015
Zwiększenie emerytur i rent
Jednolita stawka podatków CIT, PIT, VAT – 15%
Zagwarantowanie dostępu do bezpłatnej opieki medycznej i likwidacja NFZ
Radykalne podniesienie płac dla budżetówki
Ograniczenie przywilejów władzy
Zwiększona walka z korupcją
Likwidacja opłat i parapodatków nakładanych na przedsiębiorców i obywateli
Likwidacja finansowania partii z budżetu państwa
Zmniejszenie administracji centralnej o 20%
Likwidacja formularza PIT
Uproszczenie systemu podatkowego
Tańsze leki
Uporządkowanie służby zdrowia
Dostosowanie sieci kolejowej do prędkości 120 km/h i 160 km/h
Modernizacja 200 dworców kolejowych
Wprowadzenie bonów oświatowych, które miały wywołać w szkołach zdrową konkurencję
Wyrównanie szans w dostępie do nauki
Zmiana organizacji budowy autostrad, tak aby były budowane szybko i znacznie taniej
Budowa w każdym województwie „Centrów Nauki” w ramach programu „Koperniki”
Obniżenie zasadniczej stawki podatku VAT do 22% w 2014 roku, kiedy światowy kryzys gospodarczy ustąpi
Wprowadzenie do kodeksu pracy odnawialnych umów sezonowych dla pracowników, co zwiększyłoby stabilność zatrudnienia wśród młodych
Radykalne ograniczenie dostępu służb specjalnych i policyjnych do bilingów obywateli oraz zwiększenie kontroli nad wykorzystaniem podsłuchów
Zniesienie obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy podczas kontroli policyjnej
Skrócenie terminu oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie o 1/3
Wprowadzenie przepisów gwarantujących kobietom „równą płacę za równą pracę”
Stypendia dla najlepszych maturzystów
Miliard złotych ze środków unijnych na Fundusz Przedsiębiorczości na Wsi
Podniesienie nakładów na aktywizację seniorów. W 2012 miały wzrosnąć z około 10 mln złotych do 60 mln złotych, a w 2013 roku do 85 mln złotych. W 2014 roku do 110 mln złotych.
Umożliwienie odbioru paszportów i innych dokumentów w dowolnym urzędzie Polski lub za poręczeniem pocztowym.
Dokończenie wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego, tak aby objął 7500 skazanych.
Przedszkola funkcjonujące od 6:00 do 18:00 przez 12 miesięcy w roku
Punkty przedszkolne przy uczelniach wyższych
Zwiększenie środków PFRON na usuwanie barier architektonicznych
Program „Klub Sportowy”
Zastąpienie tytułu egzekucyjnego tytułem elektronicznym
Kompleksowa ustawa regulująca badania kliniczne
Pilotażowy program obejmujący 5 województw „Czwartek seniora”
Uproszczenie prawa upadłościowego
Wprowadzenie preferencyjnego kredytu hipotecznego dla gospodarstw, chcących powiększyć swój areał
Otworzenie punktu doradztwa dla naukowców, wynalazców i przedsiębiorców w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
1% z budżetu na finansowanie kultury
Stworzenie akademickich baz prywatnych stancji
Wprowadzenie animatorów zawodowych na uczelniach